Oferta

Pracuję z klientami, którzy są zdecydowani na wprowadzenie znaczących zmian na lepsze w swoim życiu prywatnym jak również zawodowym. Wspieram osoby dorosłe w rozwiązywaniu ich życiowych (osobistych, relacyjnych, rodzicielskich i zawodowych) problemów. 

Coaching prowadzę w cyklach miesięcznych. W trakcie miesiąca spotykamy się 3 razy w regularnych odstępach czasowych. Spotkania odbywają się zazwyczaj za pośrednictwem internetu (videokonferencje) lub telefonu. Jednak na życzenie klienta możliwe są spotkania bezpośrednie – twarzą w twarz.

Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i traktowane jest jako wstęp do procesu, po którym klient decyduje, czy będzie kontynuował coaching. Proces coachingowy trwa minimum 6 spotkań zwanych sesjami. Maksymalna ilość sesji w procesie coachingowym to 12, lecz na życzenie klienta istnieje możliwość wydłużenia procesu.